Betalen op Koopsels.nl is veilig.

Zoals de meeste webshops maakt koopsels.nl gebruik van een beveiligde internet verbinding. Dit herken je aan het groene slotje voor de URL en de https (S van secure). Hiermee weet je zeker dat alle informatie beveiligd wordt verzonden tussen jouw internetverbinding en onze webshop.

Voor de betaalmogelijkheid maakt koopsels.nl gebruik van de module van Multisafepay. Deze organisatie is één van de grotere internet-betaalmodules. De afwikkeling vindt dus plaats op dat platform. Via Multisafepay heb je de mogelijkheid om via iDEAL te betalen (of in het buitenland via andere systemen) of op factuur. Multisafepay stuurt dan een digitale factuur met een bankrekeningnummer. Wanneer je betaling door Multisafepay is ontvangen, krijgt Koopsels.nl een seintje en versturen wij je bestelling. Terugbetalingen regelen wij op dezelfde manier als jij je betaling hebt gedaan. Als je iets niet begrijpt neem dan contact op met ons. Mail naar info@koopsels.nl of bel 0522-481784.